Alle artiklene/dokumenter er i pdf format. Last ned siste pdf dokumentleser her : Adobe Reader
Her er forskjellige dokumenter relatert til NFIs virksomhet og målsetting.

Har du kommentarer eller synspunkter? Send et par ord!


 

 • Brev til Kultur og kirkedepartementet v. Kulturminister Anniken Huitfeldt
  Brevet ble sendt 05.12.2009

 • I hovedsak et brev der NFI formidler noen nyanserte opplysninger til Kulturministeren.
  Når NKF - Kvenforbundet krever 75 millioner kroner på vegne av 50.000 etterkommere av den finske innvandring så må det ropes et varsko.
  Når staten skal vurdere fordeling av kuturmidler så skal NKF sitt betalende medlemstall legges til grunn.
  NKF eller Kvenforbundet er ikke de finske etterkommernes representant ovenfor myndighetene!


   

 • Brev til Stortingets Familie og kulturkomite
  Brevet ble sendt 04.12.2009

 • I hovedsak et brev der NFI formidler noen nyanserte opplysninger til Familie og kulturkomiteen. Dette som en oppfølging etter tidligere samtaler med leder for komiteen. Når NKF - Kvenforbundet krever 75 millioner kroner på vegne af 50.000 etterkommere av den finske innvandring så må det ropes et varsko.
  Når staten skal vurdere fordeling av kuturmidler så skal NKF sitt betalende medlemstall legges til grunn.
  NKF eller Kvenforbundet er ikke de finske etterkommernes representant ovenfor myndighetene!


   

 • Endelig svar fra AID vedr. offentlig bruk av kvenbegrepet

  Brevet ble mottatt 30.09.2009

 • AID beskriver sin målsetting slik: "For staten er det et mål at bruken av minoritetsbetegnelser i offisielle dokumenter skal speile synet til de som selv opplever tilhørighet til minoriteten"
  I praksis betyr dette at samtlige offentlig instanser eksempelvis Vadsø Museum også skal følge denne målsetting. Museets siste års praksis med sin generaliserende beskrivelser av hele den finske innvandringen som "kvener" og deres finske språk som "kvensk" strider derfor med AIDs politikk og målsetting om begrepsbruken.
  NFI vil på bakgrunn av denne redegjørelsen kontakte Varanger museum IKTs styre og kreve umiddelbar korrigering av begrepsbruken.


   

 • Brev til AID vedr. offisiell bruk av kvenbegrepet

  Brev sendt 23.05.2009

 • Krav om oppklaring vedrørende offisiell bruk av kvenbegrepet. Gårsdagens og dagens finske etterkommere i Norge skal ikke stigmatiseres som om disse er en del av den beskyttede minoritetsgruppen som staten benevner "kvener".
  På lik linje med andre nasjonaliteter som svenske, danske, eller russiske innvandringsgrupper skal den norsk-finske befolkningen omtales som norsk og i historisk perspektiv som finske innvandrere som talte finsk.

  NB!
  Arbeids og inkluderingsdepartementet har i sitt foreløpige svarbrev lovt å saksbehandle NFIs krav innen utgangen av september 2009.
  Kopi av midlertidig svar fra AID.


   

 • Brev til Språkrådet, Samferdselsdep og Statens vegvesen

  Brev sendt 15.06.2009

 • Protest vedrørende stedsnavnskilting på "kvensk". Argumentasjonen begrunnes med EM Konvensjonens Artikkel 3 og 11.
  Kopi av svarbrev fra Språkrådet.


   

 • Brev til rådmannen i Vadsø, AID,Vadsø museum med flere

  Brev sendt 22.04.2009

 • Hvem skal regnes som kven? Foregår det en bevisst indoktrinering av den finskættede befolkning i Norge?.


   

 • Brev fra professor Asbjørn Eide - jurist og menneskerettighetsekspert

  Brev mottatt 24.04.2009

 • Asbjørn Eide svarer på spørsmål fra NFI om hvem som kan falle inn under kvenbegrepet.


   

 • Svarbrev fra ordføreren i Vadsø mottatt 06.04.2009

  Brev mottatt 06.04.2009

 • Ordføreren avslår å ha møte med NFI.
  Avslaget begrunnes med risiko for svekkelse av komunens vedtak om kvensk skilting samt svekkelse av freden i kommunen.


   

 • Innlegg i Dagbladet 28.03.2009 av Sosiolog Pål Veiden


 • "Det multi-kulturelle samfunn er en potensiell bombe under velferdstaten"
  I dette innlegget treffer sosiologen Pål Veiden så presist med sine formuleringer om det akademiske multi-kulturelle samfunn.


   

 • Framework Convention for the Protection of National Minorities

 • Her er den Europeiske rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter.

  Denne konvensjonen er et resultat og oppfølging av de to dokumentene under som var resultatet av de europeiske stormøtene i København i 1990 og Wien i 1993.


   

 • Committee of Ministers - Vienna Declaration - 9 October 1993

 • Wien deklarasjonen var en opfølger etter det såkalte "København dokumentet" (Se under).


   

  Copenhagen Document of 29 June 1990

  Her kan man lese hele København dokumentet som senere ble fulgt opp av Wien deklarasjonen i 1993 .


   

  Kvendebatt i Stortinget 1936

  Kvensk som hjelpespråk i skolen blir debattert og to representanter fra Øst-Finnmark protesterer mot at myndighetene benytter begrepet kvensk når de faktisk mente finsk. Finsk var ønsket som hjelpespråk men dersom myndighetene insisterte på å bruke kvensk så kunne de like godt stryke det for godt. All honnør til disse prinsippfaste karene! Her var det selvrespekten som kom først i motsetning til dagens kvenske bevegelse...


   

  Extranummer til Morgenbladet 1902 Finner ikke kvæner av Kristian Østberg

  I dette gamle avisinnlegget ser vi at de dansk/norske myndigheters bruk av "kven" om de finske innvandrene har vært betent i over hundre år.


   

  Finner ikke Kvæner svar fra Sogneprest Jens Otterbeck

  Og i dette innlegget av sogneprest Jens Otterbeck får man ytterligere en bekreftelse på den feilaktige begrepsbruken om de finske innvandrerne og deres etterkommere.