Aktivitetsplan for NFI:

 • Kontinuerlig å bringe saklig og vesentlig informasjon til befolkningen og lokale myndigheter.

   

 • Informasjon formidles gjennom lokale og nasjonale media som aviser, radio,TV og møtevirksomhet.

   

 • Kommunisere med myndighetene slik at NFIs målsetting kan nås.

   

 • Kontinuerlig oppdatering av NFIs nettside slik at NFIs medlemmer kan følge med på utviklingen.


  Har du kommentarer eller synspunkter? Send et par ord!

   


   

 • Vær klar og gi uttrykk for ditt standpunkt.
 • Du selv skal være med å bestemme hvordan omverdenen skal oppfatte deg, din identitet og din historie. Din historie og identitet skal ikke forankres i et politisk vedtak.
 • Støtt de som arbeider for deg, vår felles historie og fremtid ved å melde deg inn i NFI.
 • Samlet som organisasjon kan vi snu situasjonen. Og vi må snu før dagens nasjonale offerstatus de norsk-finske har fått tredd over hodet fester seg i storsamfunnet.
 • Det er en situasjon vi verken i dag eller i fremtiden vil være særlig stolte av.
 • Den norsk-finske historie er våre forfedres og vårt solide bidrag til det norske samfunn!
 • Når minoritetensstatusen fjernes blir det også mulig å hindre NKF - Kvenforbundets manipulering av den finske innvandrerhistorien og svekking av det finske språket i skolene.

  Meld deg inn i NFI med navn, adresse og fødselsdato :
  E-post adresse : Innmelding i NFI